Tekstgrootte:
Stichting
Gehandicaptenraad Hengelo
Nico Maasstraat 58
7555 LT Hengelo
Home » Afdeling organisatie » WMO abonnement
Button: Open het printvenster

WMO abonnement

Om stapeling van eigen bijdragen te voorkomen, voert het kabinet vanaf 2019 een landelijk abonnementstarief in voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)a. 
Huishoudens die gebruik maken van Wmo-voorzieningen betalen vanaf dan 17,50 euro per vier weken.
De eigen bijdragen komen zo los te staan van gebruik, inkomen, vermogen en samenstelling van het huishouden.
'Dit is een prettige regeling voor mensen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo', zegt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66).

Lees hier het hele verhaal.


tekst Samen sterk