Tekstgrootte:
Stichting
Gehandicaptenraad Hengelo
Nico Maasstraat 58
7555 LT Hengelo
Button: Open het printvenster

Activiteiten van de Gehandicaptenraad

Het is voor mensen met een beperking niet altijd eenvoudig om goed te worden geïnformeerd of voorlichting te krijgen over een bepaald onderwerp. Door regel- en wetgeving, welke regelmatig verandert, ontstaat dikwijls een situatie waardoor men door de “bomen het bos niet meer ziet”. Om hieraan tegemoet te komen beschikken wij over een helpdesk. Zij staat zowel telefonisch als via e-mail klaar voor elke hulp en/of zorgvraag.

Met ons project 'voorlichting op basisscholen' proberen wij leerlingen te laten ervaren hoe het is om een beperking te hebben. Leerlingen worden d.m.v. het uitvoeren van allerlei spelonderdelen betrokken bij het dagelijkse leven van een persoon met een beperking.

De projectgroep Integrale Toegankelijkheid signaleert en inventariseert knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare ruimtes, gebouwen en horeca en brengt haar bevindingen onder de aandacht bij de beleidsmakers van de instanties. Bij overige knelpunten nemen wij contact op met de desbetreffende verantwoordelijken.

tekst Samen sterk